Håravfall

Håravfall är något som drabbar alla människor, män och kvinnor, i större eller mindre utsträckning. En del börjar tappa hår redan vid 16-17 års åldern medan andra behåller rikligt med hår långt in i livet.

Det finns många olika anledningar till att vi blir mer tunnhåriga och tappar håret men den i särklass främsta anledningen är ärftlighet. Sjukdomar, stress och mediciner är andra orsaker och ofta är det frågan om en kombination av flera orsaker som sätter igång håravfallet.

Laser hjälm, Dermalaser 70, marknadsförs av Nordic Hair i Norden. www.nordichair.se

Skälet att män drabbas av håravfall är till över 90 procent en genetisk process. Det manliga könshormonet testosteron omvandlas till dihydrotestosteron, DHT, som i sin tur angriper hårcellerna och gör att dom krymper i storlek och tappar livskraft.

Hos kvinnor är skälen till att tunnhårighet inträder ofta en kombination av ärftlighet och andra orsaker. Hormonnivåerna i kvinnors kroppar förändras ständigt genom hela livet och är inte sällan en avgörande faktor till kvinnligt håravfall. Järnbrist och problem med sköldkörteln är andra vanliga orsaker hos kvinnor.

Gemensamt för alla är att det är påfrestande att tappa hår och många upplever att självförtroendet påverkas mycket negativt. Isolering, ovilja att umgås med andra människor och skamkänslor är mycket vanliga – speciellt hos kvinnor där man av tradition inte förväntar sig se tunnhårighet. Det har alltid varit klassat som ett manligt problem med att tappa hår.

Många gånger går det att göra något åt problemet genom olika former av behandling. Det kan ske med laser, nålrullar (micro needles) eller olika former av produkter som får håravfallet att stanna upp och håret att börja växa bättre. En relativt ny behandlingsform som kommit starkt det senaste året är PRP. Här tar man ut de tillväxtfaktorer som sköter all cellreparation i kroppen, koncentrerar den och injicerar den i hårbotten i de tomma områdena. Har man tappat för mycket hår kan hårersättning eller en transplantation vara en lösning. Genomgående för alla behandlingar gäller att ju tidigare du påbörjar behandling efter det att du märkt av ett begynnande håravfall – ju högre sannolikhet är det behandlingen kommer att lyckas. Väntar man för länge är det ofta väldigt små möjligheter att få håret tillbaka. Detta gäller både för män och kvinnor.

Det finns också läkemedel, Rogain (aktiv substans är Minoxidil), som passar både män och kvinnor. Även Propesia (aktiv substans är Finasterid), som idag endast är godkänt för män att använda. Vi räknar med att ca 70-80 procent av personer som tar dessa läkemedel får förbättringar. Båda dessa läkemedel har tagits fram som biprodukter vid annan typ av forskning och det finns en del biverkningar hos båda preparaten. Den största nackdelen är dock att dessa preparat måste användas livet ut. Om man slutar använda dessa läkemedel så kommer man inom tre månader att tappa allt resultat man fått.

Forskning pågår intensivt runt om i världen för att lösa håravfallets hemlighet. Resultat av denna grundforskning har visat sig i att man har hittat olika gensekvenser i människans DNA som gett upphov till påverkan av hårtillväxt. Alldeles nyligen i USA har man hittat sju olika gener vilka har mycket stor betydelse för att lösa hårsjukdomen alopecia areata, fläckvis håravfall. Detta är en autoimmun sjukdom som tillsammans med psoriasis gäckat vetenskapen under många decennier. Alopecia areata och psoriasis uppträder ofta samtidigt hos drabbade personer.