Inre stress är ett problem

Många personer som upplever svårigheter och har det motigt i livet har en stark inre stress. En del upplever denna mycket påtagligt medan andra bara känner att något är fel – att man oroar sig men ändå inte riktigt kan sätta fingret på problemet.

Problem med håravfall och tunt hår skapar ofta en stark inre stress men faktum är att det i första läget också många gånger uppkommer från stark inre stress. Ibland anstränger sig folk så mycket att ansträngning i sig blir det som blockerar kroppen från att läka och få håret att växa tillbaka, som ett exempel. När denna stress släpper eller minskar kommer kroppens hormonproduktion av stresshormoner minska och systemet börjar fungera normalt. Funktioner som tidigare var blockerade av stressen kan nu dominera och läkning tar sin början.

Stresshantering i samband med håravfall är en viktig del och personer som upptäcker detta och startar att bearbeta stressen upplever ofta stora förbättringar, ofta inom kort tid. Detta gäller kanske inte i de tillfällena håravfallet kommer från sjukdom eller någon form av olyckshändelse men även här kan stresshantering ha en bra inverkan.