Infektioner leder ofta till håravfall

Svårare allmäninfektion, t ex influensa eller sjukdom med hög feber leder ibland till håravfall, som blir märkbart först 2-3 månader efter tillfrisknande. Håret blir så småningom normalt igen, men inte alltid, utan behandling. En bra lösning är att genomgå laserbehandling vid dessa tillfällen då håravfall har startat. Återtillväxten kommer att påskyndas avsevärt och håravfall blir till lite tunt hår istället.