Framtiden för medicinska behandlingar

De flesta av dagens läkemedel för behandling av håravfall har begränsad effekt. För närvarande har vi inte en fullständig förståelse av exakt varför vissa sjukdomar orsaka håravfall. I många fall behandlar vi symptomen men inte orsakerna till sjukdomar. Och ofta vår förmåga att behandla symtom har begränsad effekt. Dagens läkemedel ordinerats för att motverka androgen alopeci (genetiska håravfall), kräver kontinuerlig användning för nyttan av behandlingen att fortsätta, och dessa mediciner har endast begränsad effekt på vissa patienter. Och kostnaden för läkemedel som måste tas kontinuerligt lägger upp till en stor livstid bekostnad. I framtiden, som läkare och forskare få en bättre förståelse för hur normal hårväxt cykel styrs och hur olika sjukdomstillstånd påverkar hårväxten, nya läkemedel kommer att utvecklas till att mer effektivt på orsaken till håravfall, och orsaka färre biverkningar som följd.