Ärrbildande alopecia – svårbotat håravfall

Ärrbildning alopeci, även kallad cicatricial alopeci, är en grupp olika sjukdomar som varje resultera i irreversibla håravfall. Detta permanent håravfall kan bero antingen från en primär eller sekundär process. I detta avsnitt primära fokus är på den primära cicatricial alopeci, som innebär förstörelse av hårsäcken och förlust av follikulära Ostia (Ostia är öppningar i hårsäckarna där håret fibrer framträda) som ett resultat av en specifik sjukdom mekanism uteslutande fokuserade på hårsäckarna och som inte påverkar andra vävnader och organ i kroppen. Sekundära processer är mer generaliserad sjukdom mekanismer som kan skada flera vävnader och organ samt förmå ärrbildning alopeci.